Finance A-Z

Naše produkty

  • Důležitý k prokázání příjmů bance jak u hypotečního tak i spotřebitelského úvěru. Některé banky využívají papírové potvrzení příjmů od zaměstnavatele, ale jako alternativa můžou být výpisy z běžného účtu.
  • Aktuálně nabízíme účet naprosto bez poplatků. Neomezený počet výběrů. Není nutný žádný obrat.
  • Vhodný pro tvoření krátkodobé finanční rezervy.
  • Aktuálně nabízíme účet s úrokem 1,63% ročně. Tato sazba je garantována do konce června 2016.
  • Uložení finančních prostředků klienta na předem danou dobu za předem daných podmínek úročení.
  • V současné době dokážeme sjednat tříletý TV s roční úrokovou sazbou 2,7%, čtyřletý 2,8% ročně a pětiletý 2,9% ročně.
  • Čerpání účtu do minusu. Vhodný pro případ nenadálých životních situací.
  • Založení v případě nenadálé životní situace DOPORUČUJEME – je vhodnějším řešením než klasický úvěr.
  • Úvěrová karta s daným úvěrovým rámcem. Průběžně se splácí
  • Často s ní jsou spojeny různé výhody – cash back u prodejců, slevy ve vybraných obchodech.
  • Její založení vzhledem k vysokému úročení NEDOPORUČUJEME
  • Úvěr na cokoliv. Při žádosti o úvěr banka zkoumá záznamy v registrech bankovních i nebankovních úvěrových společností, banky dále zkoumají příjem klienta. Lze jej předčasně splatit.
  • Konsolidace
   sjednocení více půjček do jedné. Úspora na úrocích možnost úpravy délky splácení a výše měsíční splátky.
   Repůjčka
   převedení půjčky k jiné bance. Možno navýšit úvěrový rámec, upravit výši měsíčních splátek a délku splácení.
  • Doporučujeme před žádosti o úvěr konzultaci s finančním poradcem FINESTO.
  • Účelový úvěr na koupi, výstavbu či rekonstrukci nemovitosti. Vždy musí být zajištěný nemovitostí.
  • Americká hypotéka
   úvěr na cokoliv jištěný nemovitostí.
   Refinancování
   převedení k jiné bance po uplynutí doby fixace úrokové sazby. Lze částečně nebo úplně splatit nebo navýšit úvěrový rámec. Možno také upravit dobu splácení.
  • V současné době dokážeme klientovi sjednat hypoteční úvěr se sazbou nižší než 1,5% ročně.
  • Spoření na bydlení se státní podporou. Vázací doba pro nově uzavřená stavební spoření je 6 let. Po této době můžete prostředky vybrat a v současné době nemusíte prokazovat účel využití prostředků. Výše státní podpory je 10% z vkladů, maximální výše státní podpory je 2.000,-Kč z vkladu 20.000,-Kč ročně.
  • Důchodové spoření neboli II.pilíř – plánováno ukončení během roku 2016. Vklady se vrátí klientům nebo si je mohou převést na III. Pilíř.
  • Doplňkové penzijní spoření neboli III. Pilíř důchodové reformy. Spořící produkt určený na důchod se státní podporou, která činí až 230,-Kč při 1.000,-Kč vkladu a je dostupná od vkladu 300,-Kč měsíčně.
  • Doplňkové penzijní spoření tvoří volitelná výše příspěvku. Od příspěvku 1 000,-Kč získáte maximální státní příspěvek. Pro částky vyšší navíc dostáváte možnost využít daňové úlevy a to až do příspěvku 2 000,-Kč.
  • Nejběžnější možnosti investování prostředků: podílové fondy, dluhopisy, akcie, zlato.
  • Výhody investování: možnost kdykoliv vybrat vložené prostředky, po třech letech neplatíte srážkovou daň (15%), i po podepsání smlouvy nemáte povinnost prostředky posílat (vyhnete se upomínkám a případnému vymáhání) naopak v době, kdy máte prostředky navíc je můžete kdykoliv vložit.
  • Finesto doporučuje investiční programy životního cyklu. Po celou dobu se investiční společnost stará, aby byly investované prostředky na správném místě – v dobrém období maximální výnos, ve špatném období minimální ztráty. Zpočátku investují agresivněji (je to vhodné, jelikož při pravidelné investici máte vloženo minimum prostředků), investiční program se postupně zkonzervativňuje, tudíž čím více prostředků zde máte, tím jsou zainvestovány bezpečněji do produktů s minimálním kolísáním (konzervativní fondy, dluhopisy, peněžní trh).
  • Pravidelně investovat je možné již od 500,-Kč a jednorázově již od 10.000,-Kč.
  • Poraďte se s finančním poradcem Finesto. Doporučíme Vám nejvhodnější řešení dle Vaší situace.
  • Domácnost
   – vztahuje se na vybavení Vaší domácnosti a věcí v nebytových prostorech (půda, sklep, garáž). Pojistnou částku nejlépe určíte vypočítáním hodnoty zařízení bytu v případě, že by vyhořel a museli byste ho znovu zařizovat, včetně podlah.
   Nemovitost
   – pojištění Vašeho domu včetně vedlejších staveb.
  • Doporučujeme schůzku s finančním poradcem Finesto z důvodu určení výše pojistných částek a volby pojistných rizik.
  • Online srovnání produktů od 9 pojišťoven ZDE.
 • Povinné ručení
  zákonné pojištění za odpovědnost způsobenou provozem motorového vozidla. Sjednává se v různých variantách krytí a lze dopojistit asistenční služby, čelní sklo, úrazové pojištění osob ve vozidle a další. Cena pojištění se odvíjí Vašeho věku, bydliště, vyježených bonusů, obsah a výkony motoru Vašeho vozidla.
  Havarijní pojištění
  pojištění vlastního vozidla při zavinění nehody, krádeže, vandalismu či živlu. Cena se odvíjí dle stáří, výše spoluúčasti (0,5,10 nebo 20%), hodnoty a značky vozidla. Doporučujeme schůzku s poradcem Finesto . některé pojišťovny umožňují převod bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění – to pro Vás znamená velkou úsporu na pojistném.
 • Občanská
  „Pojistka na blbost“ neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném občanském životě. Nejčastěji: shození regálu v supermarketu, poškrábání cizího auta na parkovišti, vytopení sousedů a mnoho dalšího…
  Zaměstnance
  pojištění škody způsobené při výkonu povolání. Zaměstnavatel po Vás může vymáhat maximálně 4,5násobek průměrného měsíčního výdělku. Volí se varianta běžná, s řízením dopravního prostředku nebo řidič s povoláním. Cena se odvíjí dle Vašeho povolání a výše spoluúčasti – 0, 10 nebo 20%.
  Podnikatele
  Pojištění chrání při výkonu Vaší činnosti nejen Vás, ale i Vaše zaměstnance.
  • Pojištění pro případ nenadálé životní situace.
  • Pojištěním lze krýt následující rizika: smrt, invalidita, závažná onemocnění, trvalé následky úrazu, denní odškodné za úraz, pracovní neschopnost a hospitalizace.
  • Pro výběr rizik a pojistných částek doporučujeme schůzku s finančním poradcem Finesto.
  • Cenu ovlivňují: věk, povolání, sportovní aktivity a zdravotní stav.
 • Cestovní pojištění
  Online srovnání produktů 14ti pojišťoven ZDE.
  Pojištění psů
  pojištění nákladů s využitím veterinární péče a pojištění odpovědnosti za Vašeho psa.
Finesto-white.png

Napište nám

© Finesto s.r.o. (2015) Všechna práva vyhrazena.